استخدام

شرکت صنایع روشنایی آروین

فرم درخواست کار

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

آدرس

شماره تلفن

تلفن همراه

وضعیت تاهل
متاهلمجرد

تعداد فرزندان

میزان تحصیلات

------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق کاری در پنج سال گذشته

در چه زمینه هایی تخصص دارید ؟

اکنون مشغول چه کاری هستید(با ذکر محل خدمت)

علت تعویض شغل

سایر توضیخات

captcha