صرفه جویی در مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف انرژی

توان مصرفي حاصل از چراغهاي روشنايي 19% از كل انرژي الكتريكي توليد شده جهان مي باشد . يكايك ما فرصت و توان آن را داريم كه در صرفه جويي و مصرف انرژي چه در هنگام انتخاب نوع چراغ و يا طراحي سيستمهاي روشنايي موثر باشيم .

صرفه جويي و تعديل انرژي الكتريكي همواره مهمترين مبحث در طراحي و توليد محصولات آروين بوده است . استفاده از لامپهاي كم مصرف ، فلورسنت T5 و LED به دليل دارا بودن بيشترين بهره وري ، در بخش انتخاب منابع روشنايي يكي از بهترين راه كارهاي موجود بوده است .

در بخش راه اندازهای سيستمهاي روشنايي بالاستهاي الكترونيكي بدليل امتيازات فراوان به راحتي جايگزين چکهاي مغناطيسي گرديده است .

با اهمیت ترین قطعه چراغ بالاست آن می باشد لذا آروین پس از انجام تست و آزمایشات خاص از مرغوبترین بالاست الکترونیک در چراغهای خود استفاده می نماید .

مزاياي چراغهاي صنايع روشنايي آروين با استفاده از بالاستهاي الكترونيك عبارتند از :

1- افزايش چشمگير طول عمر لامپ

2- توان مصرفي بسيار پايين و تأمين روشنايي مناسب

3- عدم كاهش شار نوري لامپها

4- صرفه جويي در مصرف انرژي جهت كاهش دماي محيط

5- شار نوري استاندارد BLF 100%

6- وزن كمتر در محصولات

7- حذف سوسوزدن لامپ بدليل افزايش فركانس مدار ( بيشتر از KHz 39 )

8- عدم آلودگي صوتي و لرزش

9- عدم نيازبه خازن براي اصلاح كسينوس (PF<= 0/95ⱷ    ) ، همچنين حذف استارترجهت راه اندازي

10- حفاظت در مقابل نوسانات شبكه ( كم يا زياد شدن ولتاژ ) با پايداري شار نوري ثابت

11- فقدان اثر مضر استروبوسكوپيك

12- خاموش شدن لامپ در پايان عمر بطور اتوماتيك براي حفاظت و صرفه جويي در مصرف برق

13- پيش گرمايش فيلمان لامپ و در نتيجه افزايش طول عمر با استارت سريع در درجه حرارتهاي مختلف

14- كاهش هارمونيك هاي شبكه ( 20 > THD )

15- شكل موج نزديك به سينوسي و عدم انتشار امواج راديويي

 

صرفه-جویی-در-انرژی