بانک ها

بانک ها

♦ برخی از مهم ترین پروژه ها ♦

نام پروژه شرکت مشاور شرکت پیمانکار
1 بانک مرکزی سینام توسعه صنایع و تاسیساتی ایران
2 شعبات بانک اقتصاد نوین اداره مهندسی بانک مهندس یارمحمدی
3 شعبات بانک پارسیان اداره مهندسی بانک مختلف
4 شعبات بانک سپه اداره مهندسی بانک بانک
5 شعبات بانک ملی اداره مهندسی بانک بانک
6 شعبات بانک ملت اداره مهندسی بانک مختلف
7 بانک تجارت خرم آباد مشاورین تجارت مخروط کار
8 بانک ملت – مشهد بهسازی و گسترش بتون شیب
9 بانک مرکزی پاسارگاد – کرمان اداره مهندسی بانک پاسارگاد فن آوران
10 بانک مرکزی ملی پاسارگاد – کرمان اداره مهندسی بانک پاسارگاد فن آوران
11 بانک مرکزی ملی – بیرجند پارس گستره کاربرد کار
12 ساختمان بانک سپه – شعبه بازار اداره مهندسی بانک سپه اداره مهندسی بانک سپه
13 بانک توسعه صادرات ( بندرعباس) توان تهویه تابیران
14 ساختمان بانک انصار- قم آرشن آرمه دال
15 ساختمان مرکزی بانک کارآفرین بانک کارآفرین پارتانا

doxycycline hyclate mixed with alcohol doxycycline hyclate with dairy order doxycycline
amoxicillin without prescription uk amoxil without prescription amoxil 500 price
to buy amoxicillin antibiotics
order hydroxyzine. buy atarax
Atarax. Uses: Atarax Doctor Atarax is generally used as an antihistamine to treat itches and irritations. It can be used for allergic conditions, for example, atopic or …
dapoxetine 30 mg dosage
dapoxetine janssen dapoxetine kuwait generic dapoxetine