بیمارستان و مراکز درمانی

بیمارستان و مراکز درمانی

♦ برخی از مهم ترین پروژه ها ♦

نام پروژه شرکت مشاور شرکت پیمانکار
1 بیمارستان یک هزار تختخوابی میلاد خانه سازی ایران مهندس جمشیدی و همکاران
2 بیمارستان عرفان مهندس بوشهری مهندس جمشیدی و همکاران
3 بیمارستان بهمن بیمارستان بهمن بیمارستان بهمن
4 بیمارستان چمران بیمارستان چمران پارس بنای صدر
5 بیمارستان خاتم الانبیا مهندس محمدی مهندس رسول زاده
6 بیمارستان بقیه الله بیمارستان بقیه الله ایران ریبر
7 بیمارستان کسری اداره مهندسی بیمارستان بیمارستان
8 بیمارستان عیوض زاده اداره مهندسی بیمارستان بیمارستان
9 بیمارستان طالقانی اداره مهندسی بیمارستان بیمارستان
10 بیمارستان شریعتی مهندس رشیدی هیئت امنای ارزی
11 بیمارستان قلب جماران بیمارستان بیمارستان
12 بیمارستان نود و شش تختخوابی – بستان آتک تابان شهر
13 بیمارستان یکصد و دوازده تختخوابی – مهران رازیگر خاک و ساختمان
14 بیمارستان پنجاه تختخوابی – میاندوآب خانه سازی گسترش صنعت ایران
15 بیمارستان پیش ساخته سازمان جهانی منجیل بهداشت جهانی بهداشت جهانی
16 بیمارستان ایت الله کاشانی –  شهر کرد ماهر و همکاران طرح و بازسازی
17 بیمارستان آموزشی – کرمی شورا طرح و بازسازی
 18 بیمارستان بعثت – همدان فرافن پارس تابان شهر
19 بیمارستان لاله – تهران رعدان بیمارستان
20 بیمارستان صحنه – کرمانشاه پل میر آران غرب
21 بیمارستان گنکاور- کرمانشاه پل میر آران غرب
22 بیمارستان آموزشی زاهدان سینام رس
23 بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی – زنجان خانه سازی بیمارستان
24 بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی – تبریز خانه سازی بیمارستان
25 بیمارستان نود و شش تختخوابی – خدابنده خانه سازی بیمارستان
26 بیمارستان نود و شش تختخوابی – یاسوج خانه سازی بیمارستان
27 بیمارستان یکصد ودوازده تختخوابی – تربت جام خانه سازی بیمارستان
28 بیمارستان ولیعصر – تهران خانه سازی بیمارستان
29 بیمارستان پنجاه تختخوابی – زیرآب خانه سازی بیمارستان
30 بیمارستان فیاض بخش خانه سازی بیمارستان
31 بیمارستان آموزشی سیصد تختخوابی – اردبیل خانه سازی بیمارستان
32 بیمارستان انزلی خانه سازی بیمارستان
33 بیمارستان گرگان خانه سازی بیمارستان
34 بیمارستان میناب خانه سازی بیمارستان
35 بیمارستان اندیشمک خانه سازی بیمارستان
36 بیمارستان آموزشی – کرمان خانه سازی بیمارستان
37 بیمارستان نود و شش تختخوابی – سپیدان خانه سازی بیمارستان
38 بیمارستان یکصد تختخوابی – ورامین خانه سازی بیمارستان
39 بیمارستان نود و شش تختخوابی – کارون خانه سازی بیمارستان
40 بیمارستان شصت و چهار تختخوابی – رهدشت خانه سازی بیمارستان
41 بیمارستان نود و شش تختخوابی – بم خانه سازی بیمارستان
42 بیمارستان نود و شش تختخوابی- قشم خانه سازی بیمارستان
43 بیمارستان نود و شش تختخوابی – بافق خانه سازی بیمارستان
44 بیمارستان نود و شش تختخوابی – کبودرآهنگ خانه سازی بیمارستان
45 بیمارستان نود و شش تختخوابی – رستم آباد خانه سازی بیمارستان
46 بیمارستان نود و شش تختخوابی – فارس خانه سازی بیمارستان
47 بیمارستان سی و سه تختخوابی – ابو موسی خانه سازی بیمارستان
 48  بیمارستان بهرامی – تهران خانه سازی بیمارستان
49  بیمارستان پیش ساخته سازمان بهداشت جهانی آیبر خانه سازی بیمارستان
50  بیمارستان آسیا – تهران خانه سازی بیمارستان
51 بیمارستان گاندی خانم مهندس ایزدپناه مهندس ضیایی
52 بیمارستان  شهدای تجریش مهندسین بیمارستان  مهندسین بیمارستان
53  بیمارستان ایرانشهر موج نو  مقاوم ساز قرن
54  کلینیک رازی پارس سازان مهر گستر کلینیک رازی
55 پروژه دندانپزشکی سپنام  آرمه دشت
56 چشم پزشکی نور  شمارستان  کامفورث
57  کرمان کلینیک  شمارستان کامفورث
58 آزمایشگاه مسعود مهندس رحیمی نژاد مهندس سجادی
59  مرکز توانبخشی رفیده  دفتر فنی بهزیستی  پارس جهان سرا
60 کلینیک ارامنه آرتاژ ارامنه
61 پروژه گوارش – ولنجک اداره مهندسی دانشگاه شهید بهشتی  طرح و پیشنهاد
 62  آسایشگاه خیریه کهریزک مهندس ابراهیمی آسایشگاه کهریزک

dapoxetine nz dapoxetine rxlist generic dapoxetine
amoxicillin generic price buy Amoxicillin generic name for amoxil
buy amoxicillin 875 mg online
atarax on rauhoittava laake, se vahentaa ahdistuneisuutta, cheap Hydroxyzine
Oxycontin® (oxycodone hydrochloride controlled-release) tablets 20 mg are hydroxyzine general otc pharmacy health round, unscored, pink-colored, health …
sildenafil 100mg + dapoxetine 60mg
dapoxetine for premature ejaculation dapoxetine hydrochloride tablets order dapoxetine