مراکز آموزشی – فرهنگی

مراکز آموزشی – فرهنگی

♦ برخی از مهم ترین پروژه ها ♦

نام پروژه شرکت مشاور شرکت پیمانکار
1 دانشگاه شهید بهشتی آرپه بسان
2 دانشگاه آزاد – واحد مرکزی دانشگاه آزاد نقشه پردازان
3 دانشگاه آزاد – واحد قیامدشت دانشگاه آزاد کانی گران
4 داتشگاه تهران گروه مهندس دانشگاه ایران ریبر
5 دانشگاه تربیت بدنی کرج مشاورین شورا سازه دژ
6 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه قزوین آرپه کتبیه البرز
7 دانشگاه مفید قم دانشگاه قم دانشگاه قم
8 دانشگاه علوم پایه سنندج مونپت لقمان کار
9 دانشگاه ادبیات و علوم انسانی همگروه پل بند
10 دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندس سیدی نژاد آویده پارس
11 دانشگاه انرژی مهندسین مشاور انرژی دالتون
12 دانشگاه بیرجند توسعه عمران دانشگاه
13 دانشگاه آزاد کاشان دانشگاه دانشگاه
14 دانشگاه مامائی علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه
15 دانشگاه علوم پزشکی سنندج آموزش و پرورش دانشگاه
16 دانشگاه آزاد – شهرری مهندسین دانشگاه دانشگاه
17 دانشگاه علوم انسانی سمنان همگروه دانشگاه
 18 دانشگاه الزهرا دانشگاه دانشگاه
19 خانم معلم -سپهبد قرنی آموزش و پرورش مهندس فرهمند و همکاران
20 دانشگاه علوم آزاد – نجف آباد دانشگاه دانشگاه
21 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه دانشگاه
22 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آموزش و پرورش دانشگاه
23 مرکز تحقیقات پارک پردیسان بعد تکنیک ایران ریبر
24 مدرسه 18 کلاسه فرهنگیان تبریز نوسازی مدارس ایمن آرای تبریز
25 مجتمع آموزشی کشاورزی همدان تحقیقات و کشاورزی همدان تحقیقات و کشاورزی همدان
26 مجتمع رفاه آموزش مسلمین – سمنان مالی اعتباری انصار مجتمع رفاه آموزش
27 مدرسه راهنمایی خیابان تبریز نوسازی مدارس استان گسترش و توسعه
28 مجتمع آموزشی نوشهر – بانک مرکزی سینام توسعه صنایع تاسیساتی
29 دانشگاه فنی آزاد ایپسلامی (حافظ) دانشگاه مهندس ترقی جاه
30 دانشگاه کشاورزی دانشگاه رامین اهواز رهاد اکسین فجر پیمان سازه
31 دانشگاه مهندسی دانشگاه سمنان بافت مهستان پل بند
32 دانشگاه رفسنجان اداره مهندسی دانشگاه اداره مهندسی دانشگاه
33 مجموعه کلاس های دانشگاه شهید بهشتی آرپه ایران ترمو
34 دانشگاه کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی شهر و عمران پارس سازه
35 مجتمع آزمایشگاه دانشگاه نفت آبادان آزادیوم پارس یکم
36 سازمان فنی وحرفه ای کرج فنی حرفه ای فنی حرفه ای
37 مجتمع فرهنگی غدیر شهرپاش آماگون
38 ساختمان آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین معاونت عمرانی دانشگاه پارس تفتان
39 پژوهشکده شرکت نفت پارس گستره لاهرود
40 مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی طرح شاخص تالاب بتون
41 سرای محله سنبل – منطقه 22 شهرپاش آماگون
42 کانون پرورش فکری – ساری پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهادر گستر
43 مسجد امام رضا اداره مهندسی اندیشگران عمران و معماری
44 مصلای بزرگ تهران انرژی گروه مهندسی مصلا

 

 
del sistema nervioso central si se utiliza conjuntament purchase atarax
buy amoxil online canada amoxil without prescription buy amoxicillin uk
where buy amoxicillin
mg effet tablets overdose. nerwica intramusculaire buy atarax
20 May 2011 … Antihistamines decrease IC symptoms in some patients. The most widely used to treat IC is hydroxyzine. Dosages may increase after the first …
dapoxetine 25mg
dapoxetine hcl dapoxetine janssen generic dapoxetine