مراکز تفریحی

مراکز تفریحی

♦ برخی از مهم ترین پروژه ها ♦

نام پروژه شرکت مشاور شرکت پیمانکار
1 تله کابین توچال اداره مهندسی تله کابین تله کابین
2 ورزشگاه شهید شیرودی شرکت سه سو پیوند سازان عمران
3 مجموعه ورزشی تختی – تبریز آرتک و همکاران آبنداب
4 ورزشگاه بندرعباس ایستا قریاب جنوب
5 هتل گسترش تبریز خانه سازی گسترش صنعت ایران
6 مجموعه ورزشی کوثر باوند شرکت آریا
7 موزه حیات وحش ژیر بهسرا
8 مجموعه ورزشی موج خورشید مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی
9 مجموعه ورزشی اریکه ایرانیان همگروه مجتمع ورزشی ایرانیان

buy zyban online canada generic zyban
generic for amoxil cheap Amoxicillin amoxicillin no prescription
buy amoxicillin over the counter uk
29 oct 2013 … to the music of a barrel organ order atarax
ATARAX. TABLETAS Tratamiento de la ansiedad. UCB DE MEXICO, S.A. de C.V.. – DENOMINACION GENERICA – FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION
dapoxetine 30mg price in india
dapoxetine hong kong dapoxetine kopen purchase dapoxeti