مراکز صنعتی

مراکز صنعتی

♦ برخی از مهم ترین پروژه ها ♦

نام پروژه شرکت مشاور شرکت پیمانکار
1 پروژه شرکت نفت طراحی و ساختمان نفت وایون
2 پروژه طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی شرکت بیدک شرکت بیدک
3 سازمان صنایع دریایی سازمان صنایع دریایی پارس بنای صدر
4 پروژه راه آهن اداره مهندسی مختلف
5 ساختمان ایران اپرتور آیین تدبیر بوم شهر
6 پروژه سازندگی انصار سازندگی انصار سازندگی انصار
7 مدیریت درمان تامین اجتماعی بندر عباس منظومه سلامتی راهکله
8 طرح های عمرانی ستاد نیروهای مسلح طرح های عمرانی طرح های عمرانی
9 ساختمان اداره توزیع برق استان تهران سازه های بلند پایه جهان شاخص ساختار
10 توزیع برق شیخ بهایی مهندس ضیایی شاخص ساختار
11 فولاد گیلان مهندس دانیال زاده مهندس مکری
12 ساختمان وزارت نیرو – بزرگراه نیایش رازآهنگ مانا
13 اداره برق کرج پارامادان آرمه تاب
14 جهاد کشاورزی مهندسین جهاد دوام دژ
15 پست منطقه 9 اداره پست اداره پست
16 صنایع جانبی نیشکر – سئول نیشکر نیشکر
17 چینی زرین چینی زرین
 18 منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس عسلویه رهشهر آپژ
19 طرح و توسعه نیشکر نیشکر رهگا
20 طرح و توسعه نیشکر نیشکر  آرچین
21 طرح و توسعه نیشکر نیشکر صالحکاران
22 طرح و توسعه نیشکر نیشکر سکنای چنوب
23 شرکت سایپا اداره مهندسی سایپا تلان سازه
24 کارخانه سیمان فیروزکوه  صنایع آسیا  پردو
25 شرکت ملی حفاری ایران – اهواز  شرکت نفت  خانه راه
26 فراورده های گوشتی کاله سولیکو  سولیکو
27  شیشه همدان شیشه همدان  مهندس پرویز نیا
28 کارخانه ریسمان فیروزکوه صنایع آریا نیکان بتون
29 کارخانه ریسندگی کاشان کسری کاشان کسری  کاشان کسری
30 کارخانه نساچی کبیر ریس کبیر ریس کبیر ریس
31 پروژه قند ورامین  قند ورامین  قند ورامین
32 چای گلستان  پدیده خاک گلداران
33 برق منطقه ای اسلامشهر  اداره مهندسی کندوان پارس
34 سنگ آهن گل گوهر  گل گوهر گل گوهر
35 پالایشگاه عسلویه  وتال فرانسه آپژ
36  کاشی برلیان  برلیان برلیان
37  پروژه اکتشاف نفت پارس گستره  آرمه نو
38 پروژه اکتشاف نفت پارس گستره  تونل راه
39 پروژه اکتشاف نفت ایران آرک  جنوب سازه
40 پروژه راهداری پارس گستره پارس ستون
41 برق منطقه ای دیسپاچینگ پارادامان  کاربرد کار
42 صنایع دفاع مرکز استاندارد  پارس بنای صدر پارس بنای صدر
43 صنایع دفاع مرکز رفاهی  پارس بنای صدر پارس بنای صدر
44 پایانه بار عسلویه رهشهر پاسارگاد جنوب
45 ساختمان پتروشیمی – شیخ بهایی بینش و فن دیساز
46 پروژه آروماتیک چهارم عسلویه (پتروشیمی پورزوپه ) ایران آرک صنایع تهویه ایران
47 پتروشیمی کارون پتروشیمی کارون پتروشیمی کارون

 

&