چراغهای دانلایت پنل LED گرد – مدل سامان

چراغهای دانلایت پنل LED گرد – مدل سامان

بدنه:آلومینیومی با رویه اکسید شده حباب:دفیوزر مخصوص با عبور نور 95% بدون خیرگی و نقاط تیره دارای فیلتر اشعات مضر درایور:درایور استاندارد با جریان ثابت مشخصات :مصرف کم انرژی الکتریکی شار نوری بالا قابل نصب در کمترین فضای پشت سقف

چراغهای-دانلایت-پنل--LED